MZK TWIN+ Firmware Update
Aktualizace firmware modulů TX
Postup výměny firmware TX modulů a senzorů
MVF folder MVF file menu-aktualizace menu-vybrany modul
Další informace
Co je MVF soubor? MVF soubor je otevřený "vektorový" textový formát na přenos dat, který podporuje MZK Terminál. Podporuje řadu příkazů pro konfiguraci výstupního interface a formát vstupních dat. Pomocí MVF lze odesílat data na konzoli, měnit obsah obrazovky jetiboxu, programovat senzory, RX/TX moduly atp. Části MVF souborů s obrazem flash paměti AVR MCU jsou šifrované.