MZK TWIN+ Firmware Update
Aktualizace firmware modulů RX a senzorů
Postup výměny firmware RX modulů a senzorů
MVF folder MVF file menu-aktualizace menu-vybrany modul menu-vybrany modul menu-vybrany modul
POZOR: Vyjímka u senzorů sVIQ-50 verze bootloader 0.1
U těchto senzorů je nutné před zapojením do terminálu vložit propojku na místo konektoru pro další senzor. Senzor je nutné připojit k MZK Terminálu před potvrzením Enter MVF souboru.
Další informace
Co je MVF soubor? MVF soubor je otevřený "vektorový" textový formát na přenos dat, který podporuje MZK Terminál. Podporuje řadu příkazů pro konfiguraci výstupního interface a formát vstupních dat. Pomocí MVF lze odesílat data na konzoli, měnit obsah obrazovky jetiboxu, programovat senzory, RX/TX moduly atp. Pomocí MVF můžeme měnit i obsah konfigurační paměti EEPROM, což v budoucnu umožní komfortní nastavení přijímačů přes web/java aplikaci na PC, která vygeneruje MVF soubor konfigurace. Části MVF souborů s obrazem flash paměti AVR MCU jsou šifrované.